پیشینه پژوهشی رضایت شغلی رشته مدیریت اجرایی سحا فایل | porseshneshan

امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها پیشینه تحقیق رضایت شغلی هستند . به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است. زيرا استفاده تکراري از اين يا آن عامل موجب کاهش رضايت شغلي و در نتيجه کاهش بازده کاري کارکنان خواهد شد.

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره رضایت شغلی

بالاترین سطح سلسله‌مراتب خود شکوفایی است، که توانایی کارکنان در دستیابی به اهدافشان همراه با اهداف حرفه‌ای و انسانی می‌باشد(کلارک، 2007، 21-22). رضایت شغلی که رضایت کارکنان نیز نامیده می‌شود، تحت عنوان شادمانی و یا احساس مثبتی که از ارزیابی فرد از شغلش حاصل می‌شود، تعریف می‌گردد(مولینرو همکاران، 2009). خشنودي هاي ويژه اي که انسان را بر مي انگيزد تا کوششهاي خود را به ياري يک سازمان روانه سازد از سودهاي مثبتي است که در برابر زيان هاي برخاسته از اين همکاري سرچشمه مي گيرد. به اعتقاد فرد لوتانز (1987) رضايت شغلي يک حالت عاطفي مثبت يا خوشايندي است که حاصل ارزيابي از شغل يا تجارت شغلي اش مي باشد، رضايت شغلي نتيجه ادراک کارکنان است از آنچه که به نظرشان مي آيد و شغلشان آنرا بخوبي فراهم کرده باشد (به نقل از ایلماز و ارگان ، 2008). يکي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي، رضايت شغلي است که باعث افزايش کارآئي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد. مطالعه رسمي رضايت شغلي با مطالعات “هاثورن ” در اوايل سال هاي 1930 تاکنون رضايت شغلي بطور وسيعي مورد مطالعه واقع شده است.

دریافت و دانلود فایل”مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 64 صفحه”

پیشینه پژوهشی رضایت شغلی رشته مدیریت اجرایی سحا فایل | porseshneshan

همچنین اختلاف معنی داری به لحاظ سطوح رضایت شغلی کارکنان در آن دسته از سازمان هایی که توسط رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند و آنهایی که توسط رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود ندارد. فراهانی و حسینوند و همکاران (1396)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) ارتباط معنی دار مستقیمی مشاهده شد. با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی کم و متوسط و ارتباط مستقیمی که بین آنها وجود داشت. و از آنجا یی که رضایت شغلی بر تعهد کارکنان می افزاید، از این رو ضروریست مدیران به مؤلفه های مؤثر بر رضایت شغلی، بیشتر توجه نمایند. رضايت شغلي، يكي از مهم‌ترين و شايع ترين موضوعات تحقيقاتي در زمينه‌ي مطالعات رفتار سازماني است.تاكنون بيش از پنج هزار مقاله و پايان نامه، در زمينه رضايت شغلي تهيه شده است  و بيش از 12 هزار و 400 مطالعه تا سال 1991 ميلادي درخصوص رضايت شغلي وجود داشت. رضایت شغلی کارکنان یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است.

با افزایش رضایت از شغل کارکنان، افزایش سطح سلامت روانی خانواده قابل پیش بینی است. مارتین و شارلوت (2017)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین رهبری، فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی» در سازمان های کانادایی انجام دادند. این تحقیق در 69 سازمان کانادا به اجرا در آمد و نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت بودند که اختلاف معنی داری به لحاظ فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) بین آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند با آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود دارد.

  • در امریکا، احتمالاً نافذترین پژوهش‌ها در باب اثرهای شرایط کار بر رضایتمندی شغلی و تولید، مطالعات اثر خفچه  بود.
  • رضايت شغلي را مي توان  به عنوان تمايلات رواني فرد نسبت به نقشي كه شاغل در شغل خود ايفا مي‌كند، تعريف كرد.در اين تعريف با توجه به مفهوم نقش كه عبارت است از جنبه كارامدي از انجام يك وظيفه به وسيله فرد، مي‌توان گفت بدين وسيله شاغل خود را در سازمان مفيد مي‌يابد، در نتيجه، احساس رضايت به او دست مي‌دهد.در اين تعريف صرفا بعد رواني مطرح است (ويكتور وروم، 1964).
  • فرق ميان اشتغال به شغلي که شما دنبالش بوده‌ايد و شغلي که صرفاً به خاطر اجبار به آن مشغوليد، مي‌تواند همان اختلاف ميان زندگي رضايت‌بخش و کامروا يا زندگي شاق و نامطلوب باشد.
  • به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می‌کند.
  • مارتین و شارلوت (2017)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین رهبری، فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی» در سازمان های کانادایی انجام دادند.

چستر بارنارد (1950) عقيده دارد که رضايت شغلي باعث تداوم همکاري فرد و سازمان مي گردد. تلاش ما در این وب‌سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی می‌باشد، لذا سپاس‌گذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها جهت آشنایی استفاده نمائید. مفندا و ندامباکو(2006) بیان نموده‌اند، که رضایت شغلی تعهد و عملکرد سازمانی در سازمان دارای اهمیت می‌باشند. رضایت شغلی به‌عنوان واکنش کارمند به آنچه او از شغل دریافت می‌کند، یعنی محیط کاری، تعریف می‌گردد(گوردن، 2011). فرق ميان اشتغال به شغلي که شما دنبالش بوده‌ايد و شغلي که صرفاً به خاطر اجبار به آن مشغوليد، مي‌تواند همان اختلاف ميان زندگي رضايت‌بخش و کامروا يا زندگي شاق و نامطلوب باشد.

منابع فارسی و لاتین